Kontakti

KABINET ŠEFA ODJELA

Stručni referent sekretar

Munevera Mehmedović

email: munevera.mehmedovic@bdcentral.net

Tel/Fax:        049 218 696

--------------------------------------------------

ŠEF PODODJELA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA RASELJENIH LICA I OBNOVU STAMBENIH JEDINICA POVRATNIKA

Amir Softić 

email: amir.softic@bdcentral.net

Direktni tel.:  049 218 960

Centrala:       049 218 696 (lok. 13)

---------------------------------------------------

ŠEF ODSJEKA ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA

Alaga Baraković, dipl.ing.građ

email: alaga.barakovic@bdcentral.net

Direktni tel.:  049 217 770

Centrala:       049 218 696 (lok. 16)

----------------------------------------------------

ŠEF PODODJELA ZA PRAVNE, ADMINISTRATIVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 

Biljana Obrenović, dipl. pravnik 

email: biljana.obrenovic@bdcentral.net

Direktni tel.:  049 232 480 

Centrala:       049 218 696 (lok. 18) 

-----------------------------------------------------

ADRESA ODJELA 

ul. Islahijet 7

71120 Brčko Distrikt BiH