Javni poziv za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu za 2023. godinu

22.5.2023. Pomoć u oblasti stambenog zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu realizovat će se u okviru osiguranih sredstava u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2023. godinu u iznosu od 200.000,00 KM, isplatom novčanih sredstava u maksimalnom iznosu do 27.000,00 KM.

Image for news

Visina novčanih sredstava bit će utvrđena na osnovu predmjera i predračuna građevinskog materijala za dovršenje/izgradnju stambenog objekta, a uz primjenu trenutnih prosječnih tržišnih jediničnih cijena građevinskog materijala.

Pomoć u stambenom zbrinjavanju izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu dodjeljuje se izbjeglicama i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini koja su imala prijeratno prebivalište van Brčko distrikta BiH i koja su se odlučila trajno nastaniti u Distriktu.

Javni poziv, prijavu i izjavu možete preuzeti na ovom linku: