Javni poziv za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu za 2024. godinu

26.6.2024. Pomoć u oblasti stambenog zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu realizovat će se u okviru osiguranih sredstava u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2024. godinu, isplatom novčanih sredstava u maksimalnom iznosu do 27.000,00 KM.

Image for news

Visina novčanih sredstava bit će utvrđena na osnovu predmjera i predračuna građevinskog materijala za dovršenje/izgradnju stambenog objekta, a uz primjenu trenutnih prosječnih tržišnih jediničnih cijena građevinskog materijala.

Pomoć u stambenom zbrinjavanju izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu dodjeljuje se izbjeglicama i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini koja su imala prijeratno prebivalište van Brčko distrikta BiH i koja su se odlučila trajno nastaniti u Distriktu.

Javni poziv je otvoren 15 dana i traje od 26.06.2024. do 10.07.2024. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te web stranici www.rlisp.bdcentral.net.

Javni poziv, prijavu i izjavu možete preuzeti na sledećim linkovima:

http://rlisp.bdcentral.net/Content/Read/Javni_poziv

http://rlisp.bdcentral.net/Content/Read/Obrasci